https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


Ыдыктыг, Өндүр Тиилелге хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен!

Совет чоннуң өгбелери, бистиң эки-турачыларывыс амы-тынын, келир үезин, аныяк назынын Улуг Тиилелге дээш, бисти фашизм чок делгейге чурттазын дээш харам чокка өргүп, калчаа дайзынны базып кааннар. Делегейниң чартыын кулданган, өгүнче киир чепсегленген араатанзыг дайзын адып-боолап турда аңаа удур кижи бүрүзү тура халып кээп шыдавас. Ону чүгле маадыр кижилер шыдаар. Бистиң ниитилеливистиң ыдыктыг хүлээлгези – амгы болгаш келир үениң салгалдарынга бо хүнгү амыр-тайбың амыдыралывысты олар кандыг үнелеп четпес өртек-биле чаалап бергенин сагындырып чорууру. Олар бисти кижисиг чурттазын дээш кызыл тынын берип чорааннар. Ынчангаш бис ону уттуптар эргевис чок, оларның кижилерге кылыксап чораан буянныг херектерин бис уламчылаар ужурлуг бис.

Бо ыдыктыг байырлал хүнүн Ада-чуртуң дайынының киржикчилеринге, тыл ажылдакчыларынга, дайын соонда чуртту хоозуралдан көдүрүп эккелгеннерге болгаш делегейге тайбың турзун дээш туржуп чорааннарга тураскаадырыңарны күзедим.

Ыдык Улуг Тиилелге хүнү-биле! Кадыкты, аас-кежикти, амыр-тайбыңны йөрээдим!

Игорь Дулуш

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика