https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

http://shyn.ru/

Валерий Халиловтуң Бүгү-делегей чергелиг хөгжүм фестивалы
ТЫВА «ДОШТА ХӨГЖҮМ» ХАЛИЛОВТУҢ ФЕСТИВАЛЫНГА
КИРИШКЕН
Январь 30-де «Сүбедей» спорткомплекизинге Валерий Халиловтуң Бүгү-делегей чергелиг хөгжүм фестивалынга ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри киришкен. Фестиваль чүгле биске эвес, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, Калининград, Южно-Сахалинск, Якутск дээш оон-даа өске хоо­райларга чаңгыс дем-биле эгелээн болгаш, онлайн дорт дамчыдылга-биле бүгү Россияга чаңгыланган.
Чоннар аразының фестивалынга чаагай орукту оштап, «Цам»-ның көргүзүү-биле эгелээн. Үрер хөгжүм оркестриниң ойнакчылары шупту коньки кырынга чуңгулавышаан, Валерий Халиловтуң Россия биле Тываның эп-найыралының 100 чылдаанынга белекке бергени «Тыва» деп маршты болгаш, өске-даа аялгаларын күүсеткен.
ТР-ниң Чазааның Тимур Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестри дириг хөгжүмнү дош кырынга самнап тургаш ойнаар делегейде чаңгыс коллектив болуп турар. Оларның канчаар белеткенип турганын, оркестрниң дирижеру Саян Салчактан айтырдым:
— Чартык ай хире даштын дошка белеткенгеш, сөөлгү хүннерде кежээден кара дүнге чедир «Сүбедей» спорт комплекизинге белеткенип турдувус. Бо оолдар шупту «Тыва эскадрон» хөккей командазының ойнакчылары, конькиге чуңгулаары алыс-ла чүгээр болгаш, улуг бергедээшкин чок болду. Дорт эфирге киржири улуг харыысалгалыг хемчег, ынчангаш черле сүрээденчиг болду.
Редакциядан: Үрер хөгжүм оркестри болгаш Тывкүр­филармонияның кады боттандырып турары "дош" программазы уламчылавышаан. В. Халиловтуң фестивалынга киржилге Улуг Тиилелгеге турас­кааткан Сочиге бараалгадыр көргүзүгнүң белеткелинге база улуг идиг.
Хөгжүмчүлерниң дошка шимчеп, хөгжүм ойнаарынга хөккей белеткели кончуг улуг дузалыг болуп турар. «Тыва эскадрон» — хөгжүмчүлерниң шайбалыг хөккейге командазы бо чазын Сочи хоорайга 18+ назылыг ойнакчылар аразынга Россия чемпионадынга киржир. Улуг маргылдаага Тываны аныяк хөгжүмчүлер болгаш хоочуннар командалары төлээлээр. Хоочуннар мооң мурнунда «Дүнеки хөккей лигазының» регионнар лигазынга чемпионнап каан. Ойнаар хевирлер спортунда Тывада ховар чедиишкин болган.
"Дош" программазы чүгле хөгжүмнү эвес, а кадык амыдыралды, спорттуң ойнаар хевирин, кижилерниң амыдыралдың чырык талазын шилип алырынга улуг идигни берип турар делгем, кластерлиг программа болуп, кедизин көргүзе берген.
«Степняк» хөккей шөлү. 2018 чылдың январь төнчүзү. -36-40 С. Делегейде сураглыг джаз күүседикчизи , хөккейжи Игорь Бутман (чурукта ортузунда) дошта дириг хөгжүм ойнакчыларын магадап ханмаан. Ол кызыдып тургаш, бистиң хөгжүмчүлеривисти (Үрер хөгжүм оркестри, «ТываДжазБэнд») Красноярскиге болуп эрткен Универсиаданың культура программазынче киириштирген. Дош кырынга дириг хөгжүмнү делегейниң аңгы-аңгы чурттарының төлээлери магадап, Тывада ындыг салым-чаяанныг хөгжүмчүлер барын билип алганнар. Улуг спортчу шуулганга тыва хөгжүмнү делегейге шимчедир талазы-биле дугуржуушкуннар кылдынган.


Аржана ЧАМЗЫРЫН.


Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика